JERKER POLSO

Jerker Polso (KM, MBA) on erityisluokanopettaja, joka on työskennellyt opettajana ja kouluttajana kaikilla koulutusasteilla. Pisimpään hän on työskennellyt alakoulussa luokanopettajana sekä erityisopettajana. Polso on toiminut myös opettajien ja rehtoreiden täydennyskoulutustehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tällä hetkellä hän työskentelee yhtenäiskoulun virka-apulaisrehtorina ja valmistelee työn ohessa opettajien täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin liittyvää väitöskirjaansa.

Jerker Polso on ollut mukana seuraavissa teoksissa: