HANNELE CANTELL

Hannele Cantell, KT, dosentti, toimii opettajankouluttajana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän tutkii ja opettaa aiheita, jotka liittyvät maantieteen didaktiikkaan, ilmasto- ja globaalikasvatukseen sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen. Hannele Cantell on myös kirjoittanut lukuisia oppi- ja tietokirjoja. Cantell on toiminut ylioppilastutkintolautakunnassa maantieteen jaoksessa sekä osallistunut ympäristöopin ja maantieteen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyöhön. Cantell on myös Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen.

Hannele Cantell on ollut mukana seuraavissa teoksissa: