VIRPI HANTIKAINEN

Virpi Hantikainen on terveystieteiden tohtori, hoitotieteen dosentti ja kinestetiikkakouluttaja. Hän on toiminut sairaanhoitajana ja lähiesimiehenä sekä tutkijana, tutkimusjohtajana ja opettajana yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Suomessa ja Sveitsissä. Hän on Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja. Virpi Hantikaisen opetus ja tutkimustyö kohdistuu toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämiseen. Hän on julkaissut useita toimintakykyyn ja kuntoutumiseen liittyviä artikkeleita tieteellisissä julkaisuissa ja alan muissa ammattilehdissä.

Virpi Hantikainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: