ULLA KINNUNEN

Ulla Kinnunen, PsT, dosentti, työskentelee Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa psykologian professorina, alueena työ- ja organisaatiopsykologia. Hän on tutkinut työtä ja työhyvinvointia stressin, uupumisen ja palautumisen viitekehyksistä. Myös työn epävarmuus, työn ja yksityiselämän vuorovaikutus, johtaminen sekä työhyvinvointi-interventiot ovat kuuluneet hänen tutkimusalueisiinsa.

Ulla Kinnunen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: