TIMO JAAKKOLA

Timo Jaakkola on koulutukseltaan liikuntatieteiden tohtori ja psykologi, joka työskentelee liikuntapedagogiikan apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on dosenttina Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. Jaakkola on kirjoittanut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja kirjojen lukuja liikuntapedagogiikasta, liikuntamotivaatiosta, motoristen taitojen oppimisesta ja opettamisesta sekä fyysisestä aktiivisuudesta ja sen taustalla olevista tekijöistä. Hänen opetusalueensa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ovat perusliikunta ja motorinen oppiminen. Jaakkola on ollut aktiivisesti mukana myös erilaisissa yhteiskunnallisissa koulutus- ja asiantuntijatehtävissä liikuntatieteiden laajalla kentällä.

Timo Jaakkola on ollut mukana seuraavissa teoksissa: