TERHI EK

Terhi Ek, KT, YTM, on pitkään varhaiskasvatuksen parissa työskennellyt varhaiskasvatuksen opettaja, joka toimii nykyisin yliopistonopettajana kasvatustieteiden parissa. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteita ovat opiskelijoiden ja aikuisten työssä oppiminen, viisauden oppiminen, erityisesti lasten viisauden oppiminen, sekä lasten metsä- ja luontosuhteen kehittyminen.

Terhi Ek on ollut mukana seuraavissa teoksissa: