SAMI LEPPÄMÄKI

Sami Leppämäki on dosentti, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, joka on työskennellyt täysipäiväisesti aikuisten neuropsykiatristen häiriöiden parissa vuodesta 2004. Hänen tutkimustyönsä käsittelee muun muassa ADHD:tä, mielialahäiriöitä, autismikirjon häiriötä ja pakko-oireista häiriötä. Hän on ollut mukana ADHD:n Käypä hoito -työryhmässä ja kirjoittanut useita katsausartikkeleita ja oppikirjan lukuja neuropsykiatrisista häiriöistä. Hän on tällä hetkellä Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen varapuheenjohtaja ja oli mukana kirjoittamassa ja toimittamassa yhdistyksen aiempaa Pakko-oireet ja OCD -kirjaa.

Sami Leppämäki on ollut mukana seuraavissa teoksissa: