RITVA KETONEN

Ritva Ketonen (FT, erityisopettaja, puheterapeutti) toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt etenkin lukemaan oppimiseen ja siihen liittyviin vaikeuksiin sekä kuntouttamiseen, mutta myös laajemmin lasten ja nuorten kielellisiin pulmiin.

Ritva Ketonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: