RAILI GOTHÓNI

Raili Gothóni on teologian tohtori ja dosentti Helsingin yliopistossa. Hänellä on pitkäaikainen ja laaja käytännön kokemus kuuntelu- ja vuorovaikutustyöstä sairaalateologina ja työnohjaajana. Gothóni on työskennellyt yliopettajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja professorina Helsingin yliopistossa. Hänen keskeisimpiä tutkimusalueitaan ovat uskontopsykologia, sielunhoito ja etiikka.

Raili Gothóni on ollut mukana seuraavissa teoksissa: