PAULA MÄÄTTÄ

Erityispedagogiikan professori emerita, YTT Paula Määttä onjohtanut 20 vuotta tutkimusta, jossa on selvitetty, miten perheet pärjäävät ammattilaisten kanssa. Hän on kouluttanut erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisia ja ollut mukana valtakunnallisissa hankkeissa. Tutkimusryhmä kehitti uusia työtapoja tasavertaiseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

Paula Määttä on ollut mukana seuraavissa teoksissa: