PÄIVI NURMI

Päivi Nurmi (YTM) työskentelee Valteri-koulu Onervan kuntoutuksessa koulukuraattorina. Hänen kehittämistyönsä yksi painopiste on erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisten huoltajien osallistaminen koulupäivään, oppimiseen ja kuntoutukseen vanhempi-lapsi-ryhmän avulla.

Päivi Nurmi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: