MIKKO MÄKELÄ

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut varhaiskasvatusjohtajana Järvenpäässä sekä varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkönä Helsingissä. Hän on vastannut oppimisympäristöihin liittyvistä hankkeista, joissa on laajennettu oppimisympäristöjä esimerkiksi digitalisaation, liikkumisen ja taidekasvatuksen näkökulmista. Työssään hän on ollut mukana myös useiden päiväkotien rakennus- ja korjaushankkeissa pedagogiikan asiantuntijana.

Mikko Mäkelä on ollut mukana seuraavissa teoksissa: