MARJATTA TAKALA

Marjatta Takala toimii erityispedagogiikan professorina Oulun yliopistossa.

Marjatta Takala on ollut mukana seuraavissa teoksissa: