MARJA LAASONEN

Marja Laasonen on neuropsykologian erikoispsykologi ja logopedian professori, jolla on pitkä kliininen ura kehityksellisen kielihäiriön parissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt kieleen perustuviin haasteisiin, kuten lukemisvaikeuteen ja kehitykselliseen kielihäiriöön

Marja Laasonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: