MARJA-KRISTIINA LERKKANEN

KT, kasvatustieteen professori, kasvatuspsykologian dosentti, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Marja-Kristiina Lerkkanen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: