LOTTA UUSITALO

FT Lotta Uusitalo on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut lasten hyvinvointia, luonteenvahvuuksia ja oppimisen haasteita ja kehittänyt paljon käytännönmateriaaleja opettajankoulutukseen.

Lotta Uusitalo on ollut mukana seuraavissa teoksissa: