JOEL KIVIRAUMA

Joel Kivirauma toimii erityispedagogiikan professorina Turun yliopistossa. Kivirauma on toiminut aktiivisesti muun muassa Suomen Vammaistutkimuksen Seurassa seuran ensimmäisenä puheenjohtajana ja edelleen hallituksen jäsenenä.

Joel Kivirauma on ollut mukana seuraavissa teoksissa: