IRENE RÄMÄ

Irene Rämä toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt vaativan erityisen tuen eri aiheita, erityisesti toiminta-alueittain järjestettävää opetusta sekä autismikirjon opetusta ja diagnosointia

Irene Rämä on ollut mukana seuraavissa teoksissa: