INKERI RUOKONEN

KT, MuL, AO, LTO, dosentti Työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Opettanut musiikkikasvatusta lastentarhanopettajiksi opiskeleville. Tutkinut eheyttävää taidekasvatusta, lasten empatian ja prososiaalisuuden kehittymistä sekä suomalaisten ja virolaisten lasten oppimisympäristöjä muun muassa lapsissa esiin tulevan lahjakkuuden ja luovan ajattelun näkökulmista. Toimittanut ja kirjoittanut useita musiikki- ja taidekasvatukseen liittyviä oppikirjoja.

Inkeri Ruokonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: