ILONA LEIMU

Ilona Leimu on luokanopettajana Kokkolassa englanninkielisessä CLIL-opetuksessa 1.-4. luokilla. Tämän ohella hän on yli 20 vuoden ajan kehittänyt vieraan kielen opetusta suomenkielisillä 1.-2. luokilla ja viime vuosina toiminut täydennyskouluttajana toiminnallisen varhennetun kielenopettamisen parissa.

Ilona Leimu on ollut mukana seuraavissa teoksissa: