EEVA HUJALA

FT, dosentti Toiminut varhaiskasvatukseen suuntautuneen kasvatustieteen professorina jo lähes 20 vuoden ajan eri yliopistoissa. Nykyään professorina ja tutkijana Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa. Tutkimusalana kasvatus- ja opetusalan johtajuus sekä varhaiskasvatuksen laatu ja laadunarviointi. Kansainvälinen tutkimus kohdistuu päiväkotien kasvatuskäytäntöihin, joita ovat arvioineet sekä lasten vanhemmat että opettajat päiväkodeissa.

Eeva Hujala on ollut mukana seuraavissa teoksissa: