45,00 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Lasten kielelliset vaikeudet
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
  • 1. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-309-4
  • Sidottu, 397 sivua

Sari KunnariMarja Laasonen (toim.)

Lasten kielelliset vaikeudet

Haasteiden tunnistaminen ja kuntoutus

Lapsen kielen omaksuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Kielellisten vaikeuksien kauaskantoisten seurausten vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että vaikeudet tunnistetaan mahdollisimman varhain. Tämä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva teos auttaa tunnistamaan vaikeudet ajoissa ja pureutumaan tukitoimiin ja kuntoutukseen.

Kirjassa kuvataan kielellisten vaikeuksien taustatekijöitä, esiintyvyyttä ja oirekuvaa sekä suomalaisia diagnosointikäytänteitä. Lisäksi perehdytään kielellisten vaikeuksien ilmenemismuotoihin, puheterapeuttiseen kuntoutukseen ja muihin kuntoutuksen alueisiin.

Teos on tarkoitettu kaikille lasten kanssa toimiville aikuisille, jotka kohtaavat arjessaan erilaisia lasten kielelliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja pulmia. Se sopii niin kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille kuin lasten vanhemmillekin.

Sari Kunnari on puheterapeutti ja logopedian professori, joka on tehnyt pitkään kieltenvälistä vertailututkimusta puheen ja kielen kehityksestä. Tyypillisen kehityksen lisäksi hänen erityistä osaamisalaansa ovat kehitykselliseen kielihäiriöön ja kuulovikoihin liittyvät kielelliset vaikeudet.

Marja Laasonen on neuropsykologian erikoispsykologi ja logopedian professori, jolla on pitkä kliininen ura kehityksellisen kielihäiriön parissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt kieleen perustuviin haasteisiin, kuten lukemisvaikeuteen ja kehitykselliseen kielihäiriöön.

Kirjan muut kirjoittajat ovat lasten ja nuorten kielellisten vaikeuksien erityisasiantuntijoita, joilla on pitkäaikaista kokemusta kielellisten vaikeuksien tunnistamisesta, kuntoutus- ja ohjaustyöstä tai tutkimuksesta.

  • 1. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-309-4
  • Sidottu, 397 sivua