45,90 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Johdatus monimenetelmätutkimukseen
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
Ilmestyy 27.3.2024
  • 1. painos, 2024
  • ISBN 978-952-370-470-1
  • Nidottu, 220 sivua

Hanna VilkkaVille Mankki

Johdatus monimenetelmätutkimukseen

 

Monimenetelmätutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista menetelmää. Tällöin tutkittavasta ilmiöstä saadaan kokonaisvaltaisempi kuva kuin yhtä tutkimusmenetelmää käytettäessä.

Monimenetelmätutkimus sopii ajassa muuttuvien ja alati monimutkaistuvien, niin sanottujen pirullisten, ongelmien tutkimiseen muun muassa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ympäristöalalla sekä kauppatieteissä. Niitä ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, lasten ja aikuisten lisääntyvät terveysongelmat, kansansairaudet, kasvatus- ja koulutusinstituutioiden rakenteet, oppiminen ja opetus sekä kestävä kehitys.

Kirjassa käsitellään monimenetelmätutkimuksen lähtökohtia, aineistonhankinnan, analyysin ja tulkinnan tapoja sekä raportin kirjoittamista. Lisäksi tarkastellaan monimenetelmätutkimukseen kytkeytyviä tutkimuseettisiä, tieteenfilosofisia ja luotettavuuden kysymyksiä.

Johdatus monimenetelmätutkimukseen on ensimmäinen suomenkielinen alan teos. Se sopii eri alojen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, tutkijoille, tutkimusmenetelmiä opettaville ja opinnäytetöiden ohjaajille.

Hanna Vilkka (VTT, sosiologi) toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Ville Mankki (KT) työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.

Ilmestyy 27.3.2024
  • 1. painos, 2024
  • ISBN 978-952-370-470-1
  • Nidottu, 220 sivua